חודש: פברואר 2020

סקר סיכונים בארגון: מה זה בדיוק וכיצד משתמשים בו לייעול החברה?

איש מחזיק עט וכותב בדף

סקר סיכונים בארגון או בשמו המקצועי הפורמלי: "הערכת סיכונים מבוקרת" הוא מעין תהליך של בדיקה והערכה לכלל הסיכונים האפשריים שקיימים בקרב חברה עסקית מסוימת, שעלולים לגרום לכשלים תפקודיים או להפסקת הפעילות השוטפת של אותה חברה. כשלים אלה יכולים להיות ברמת הביטחון הפיזי או ביטחון המידע, היכולת להיערך למצבי חירום, התוכנית הכלכלית, האסטרטגיה של בית העסק, …